6 kWp anlægget giver store årlige besparelser

Beregningseksempel af den økonomiske gevinst ved investering i et 6 kWp-solcelleanlæg, der er erhvervsmæssigt beskattet efter virksomhedsskatteordningen. Private, der investerer i et VE-anlæg, kan gøre brug af virksomhedsskatteordningen. Det betyder, at solcelleanlægget anses for 100 % erhvervsmæssigt benyttet. Hvilket vil sige, at der kan afskrives skattemæssigt på anlægget, hvis det er tilsluttet elnettet. Benyttelse af ordningen betyder, at alle indtægter og udgifter vedrørende anlægget skal indgå i jeres skatteopgørelse.

Der er forudsat et skattefradrag på 38 %, hvilket svarer til laveste skat. Ellers er forudsætningerne anvendt i beregningen de samme som i eksemplet. Som indtægt skal medregnes værdien af eget elforbrug. Der er fastsat en markedspris på 60 øre pr. kWh de første 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. Beregningen viser, at familien Madsen har betalt investeringen i anlægget på 145.000 kr. tilbage efter 13 år (betales topskat, er investeringen tilbagebetalt efter 10 år) via benyttelse af afskrivningsregler for virksomheder. Ved en holdbarhed på 30 år vil besparelsen pr. år blive på 11.129 kr. i gennemsnit efter afdrag på lånet. Vælges en anden investeringsform, kan der genereres overskud fra år 1.

Beregningseksempel med den regnskabsmæssige metode under virksomhedsordningen.

År 1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10
Div. Udg. Revisor mv 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Afskrivning 36.250 27.187 20.391 15.293 11.469 8.602 6.452 4.838 3.629 10.887
Eget vareforbrug -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180
   
Underskud før renter 34.070 29.007 22.211 17.113 13.289 10.422 8.272 6.658 5.449 12.707
Renter 6.826 6.240 5.627 4.986 4.315 3.613 2.879 2.112 1.309 469
   
Underskud efter renter 40.896 35.247 27.838 22.099 17.604 14.035 11.151 8.770 6.758 13.176
   
Skattebesparelse 51,5% 21.061 18.152 14.337 11.381 9.066 7.228 5.743 4.517 3.480 6.786
   
33% af servicefradrag  
20.000 6.735                  
                     
  27.796 18.152 14.337 11.381 9.066 7.228 5.743 4.517 3.480 6.786
   
Restsaldo 145.000 108.750 81.562 61.172 45.879 34.409 25.807 19.355 14.516 10.887 0

Likviditetsvirkning forudsat købspris inc. Afgifter på EL 2 kr./kWh, forbrug  5.300 kWh salgsp. 0,6 kr./kWh

År 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
Besparelse på el
fra elnettet 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Skattebesparelse 27.796 18.152 14.337 11.381 9.066 7.228 5.743 4.517 3.480 6.786
Ydelser på lån -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587 -19.587
Serviceudgifter -1.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Likviditets over-/underskud 17.809 4.165 350 -2.606 -4.921 -6.759 -8.244 -9.470 -10.507 -7.201

Fra år 11 vil likviditetsoverskuddet udgøre kr. 10.600 idet såvel skattebesparelse som ydelser på anlægslånet udgår

Ved kontantkøb er anlægsinvesteringen tilbagebetalt efter 10 år og vil over den 30-årige periode give en årlig besparelse på 17.865 krSå kommer du videre. Henvend dig til en revisor, som er bekendte med ordningen, og derfor vil kunne vejlede dig.   

Kan jeg få et kvalitets solcelleanlæg på mit tag?