Et optimalt 6kWp solanlæg giver årlig ca. 5.400kWh

Solen er den største vedvarende energikilde vi hidtil kender. Vores verden er afhængig af solen som dag for dag forsyner os med varme og energi. Solen leverer så meget energi at den kan forsyne hele verden 9000 gange med den energi der skal bruges pr år. Så der er også nok energi til digSolenergi og strøm derfra er CO2 fri og danner grundlag for at vores verden kan få en chance for at blive som den er, uden klimakatastrofer og oversvømmelser. Selvfølgelig skal og bliver der brugt fossile brændstoffer under produktion af dit solcelleanlæg, men bare efter 2 år er forbruget af fossile brændstoffer blevet indtjent igen. Dit solanlæg har en gennemsnitslevetid på 30 år. Hvis dit anlæg har en størrelse på 6 KwP vil du i de 30 år anlægget er beregnet til at være i brug spare omverdenen for ca. 90 tons CO2

1. Solcellemoduler

En solcelle omdanner solens energi til elektricitet (jævnstrøm )

En monokristallin - solcelle består af silicium og en enkelt celle er ca. 15 kvadratcentimeter stor.

Et modul består gennemsnitligt af 60 celler.

De solceller vi forhandler og monterer har en virkningsgrad på ca. 15%. De har en styrke på ca. 245 watt og vores moduler har en gennemsnitsstørrelse på 1,67 kvadratmeter. Det betyder at et modul som er monteret i et område hvor solen skinner ca. 1200 timer pr. år giver dig ca. 296 kW.

2. Konverter

En konverter omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til 240V vekselstrøm, den synkroniserer spændingen og frekvensen og gør det muligt at strømmen kan bruges direkte på el - nettet. Vores konverter har en virkningsgrad på 98% af den producerede strøm.

solcellehus_solcelletag.jpg

Kan jeg få et kvalitets solcelleanlæg på mit tag?